Wyszukaj oferty

Pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczne Wakacje SIGNAL IDUNA - wariant zimowy
Symbol oferty:
5449830/111
Trasa przejazdu: no conv : (Czechy), no conv : (Słowacja), no conv : (Francja), no conv : (Włochy), no conv : (Niemcy), no conv : (Bułgaria), no conv : (Austria), no conv : (Szwajcaria), no conv : (Szwecja), no conv : (Norwegia), no conv : (Andora),
Transport:   Własny
Profil wyjazdu: Inny
Rodzaj oferty: ubezpieczenie,
Touroperator: musisz się zalogować
Wyżywienie: We własnym zakresie
Zakwaterowanie: Bez zakwaterowania
świadczenia:
Cena obejmuje: wybrany wariant ubezpieczenia Bezpieczne Podóże - Signal Iduna
Cena podstawowa:
Jazda amatorska ze sprzętem - wariant standard
Pakiet ubezpieczeniowy -Bezpieczne Wakacje” SIGNAL IDUNA:
KL - UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA
Przedmiotem ubezpieczenia w zakresie standard są koszty leczenia i assistance Ubezpieczonego, który przebywając za granicą kraju stałego miejsca zamieszkania
musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

NNW - UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

OC - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie roszczeń o charakterze cywilno-prawnym, jeżeli w wyniku zdarzenia szkodowego, będącego następstwem uprawiania sportów objętych umową ubezpieczenia, osoba trzecia doznała szkody osobowej lub rzeczowej.

BP - UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO
Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny Ubezpieczonego w trakcie jego podróży - ochroną objęty będzie poza rzeczami osobistego użytku także sprzęt komputerowy (np. laptop), fotograficzny oraz audio-video.
Warianty ubezpieczenia obejmujące terytorium: Europa i basen morza śródziemnego:
Super 01
JAZDA AMATORSKA. Składniki pakietu: KL 20 000 EUR w tym koszty ratownictwa 6 000 EUR, NNW 15 000 PLN, OC 30 000 EU
Stawka: 1,10 EUR/dzień

Standard 01
AMATORSKA. Składniki pakietu:KL 20 000 EUR w tym koszty ratownictwa 6 000 EUR, NNW 15 000 PLN, OC 30 000 EU
Stawka: 0,98 EUR/dzień

Super 02
JAZDA AMATORSKA ZE SPRZĘTEM. Składniki pakietu:KL 20 000 EUR w tym koszty ratownictwa 6 000 EUR, NNW 15 000 PLN, OC 30 000 EUR, BP 1 000 PLN, SS 1 000 PL
Stawka: 1,45 EUR/dzień

Standard 02
JAZDA AMATORSKA ZE SPRZĘTEM. Składniki pakietu:KL 20 000 EUR w tym koszty ratownictwa 6 000 EUR, NNW 15 000 PLN, OC 30 000 EUR, BP 1 000 PLN, SS 1 000 PL
Stawka: 1,37 EUR/dzień

Super 03
JAZDA AMATORSKA ZE SPRZĘTEM PLUS. Składniki pakietu:KL 40 000 EUR w tym koszty ratownictwa 6 000 EUR, NNW 30 000 PLN, OC 60 000 EUR, BP 1 000 PLN, SS 2 000 PL
Stawka: 2,20 EUR/dzień


Standard 03
JAZDA AMATORSKA ZE SPRZĘTEM PLUS. Składniki pakietu:KL 40 000 EUR w tym koszty ratownictwa 6 000 EUR, NNW 30 000 PLN, OC 60 000 EUR, BP 1 000 PLN, SS 2 000 PL
Stawka: 2,07 EUR/dzień

Zawsze można dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb i wybrać wyższe sumy gwarancyjne lub poszerzyć je o ryzyka związane z wyczynowym uprawianiem sportu, uprawianiem sportów zimowych, sportami ekstremalnymi, sportami wysokiego ryzyka, pracą fizyczną za granicą czy następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych. Prosimy o kontakt z biurem w celu ustalenia indywidualnych warunków ubezpieczenia i wyliczenia składki.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:
Czy polisa zawiera koszty ratownictwa zagranicą?
Tak, w każdej polisie zawarte są koszty ratownictwa do wysokości 6.000 EUR. Koszty ratownictwa są podlimitem sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.

Czy będąc zagranicą mogę wykupić polisę?
Tak, jednakże zostanie zastosowany 5-dniowy okres karencji, przy czym składka zostanie pobrana wyłącznie za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

Czy ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta kobieta w ciąży?
Tak, kobieta w ciąży będzie mogła skorzystać z pomocy medycznej w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Wykluczone są jedynie koszty porodu, który nastąpił po 32. tygodniu ciąży.

Co mam zrobić, jeśli zostanę okradziony z dokumentów?
Jeśli utraciłeś dokumenty podróżne (paszport, bilety itp.), skontaktuj się z Centralą Alarmową. Centrala udzieli Ci informacji o działaniach, jakie należy podjąć.

Czy wózek dziecięcy liczy się jako bagaż podróżny?
Tak. Bagaż podróżny to: rzeczy zabierane zwyczajowo w podróż, ubrania, buty, kosmetyki, perfumy, drobne urządzenia (suszarka, lokówka, żelazko), lekarstwa przepisane przez lekarza, ciśnieniomierz, urządzenie do mierzenia cukru we krwi, aparaty słuchowe, kule, laski, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, wózki inwalidzkie, wózki dziecięce, drobne prezenty i pamiątki, a także przenośne telefony, sprzęt fotograficzny i komputerowy, sprzęt audio - video.

Ile mam czasu, by powiadomić SIGNAL IDUNA o nieszczęśliwym wypadku?
W przypadku konieczności skorzystania z pomocy medycznej należy powiadomić Centralę Alarmową niezwłocznie, czyli od razu. Nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty tego zdarzenia. Jeżeli taka możliwość nie istnieje, wówczas w przeciągu 7 dni od momentu powrotu do kraju. Zgłoszenie szkody z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku należy złożyć po całkowitym zakończeniu leczenia, nie później niż w ciągu 3 lat po zdarzeniu.

Czy i jakie dokumenty muszę przedstawić, żeby uzyskać odszkodowanie?
Ustalenie zasadności i wysokości świadczenia następuje na podstawie dowodów przedłożonych przez Ubezpieczonego. Dlatego zadbaj o to, by zebrać wszelkie oryginalne rachunki i dowody opłat za udzieloną pomoc lekarską. Pamiętaj o tym, żeby dostarczyć nam również historię choroby (z diagnozą) oraz kopie recept, a także rachunki za zakupione lekarstwa i środki opatrunkowe. Bardzo ważnym dokumentem jest protokół policji o utracie bagażu lub jego kradzieży lub rozboju.

Warunki ubezpieczenia:
http://www.signal-iduna.pl/signaliduna/files/library/owu_bp.pdf

Atrakcje:
Szybka kalkulacja ceny
Cena (bez transportu): od osoby (dni: )
Miasto wyjazdu:  
Ilość osób: (* Razem z opiekunami)

* Jest to kalkulacja orientacyjna wraz z transportem! Szczegółową ofertę i ostateczną cenę przedstawimy po otrzymaniu zapytania.
Sprawdź terminy:
termin dni typ oferty grupa cenowa cena od osoby miejsca
 
2018-04-02 - 2018-04-10 9 katalogowa A 65 PLN = 15 EUR
 
2018-04-02 - 2018-04-11 10 katalogowa A 72 PLN = 17 EUR
 
2018-04-02 - 2018-04-12 11 katalogowa A 79 PLN = 19 EUR
 
2018-04-02 - 2018-04-13 12 katalogowa A 87 PLN = 21 EUR
 
2018-04-02 - 2018-04-14 13 katalogowa A 94 PLN = 22 EUR
 
2018-04-02 - 2018-04-15 14 katalogowa A 101 PLN = 24 EUR
 
2018-04-02 - 2018-04-16 15 katalogowa A 108 PLN = 26 EUR
 
2018-04-02 - 2018-04-17 16 katalogowa A 115 PLN = 27 EUR
 
2018-04-03 - 2018-04-03 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-03 - 2018-04-04 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-03 - 2018-04-05 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-03 - 2018-04-06 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-03 - 2018-04-07 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-03 - 2018-04-08 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-03 - 2018-04-09 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-03 - 2018-04-10 8 katalogowa A 58 PLN = 14 EUR
 
2018-04-03 - 2018-04-11 9 katalogowa A 65 PLN = 15 EUR
 
2018-04-03 - 2018-04-12 10 katalogowa A 72 PLN = 17 EUR
 
2018-04-03 - 2018-04-13 11 katalogowa A 79 PLN = 19 EUR
 
2018-04-03 - 2018-04-14 12 katalogowa A 87 PLN = 21 EUR
 
2018-04-03 - 2018-04-15 13 katalogowa A 94 PLN = 22 EUR
 
2018-04-03 - 2018-04-16 14 katalogowa A 101 PLN = 24 EUR
 
2018-04-03 - 2018-04-17 15 katalogowa A 108 PLN = 26 EUR
 
2018-04-03 - 2018-04-18 16 katalogowa A 115 PLN = 27 EUR
 
2018-04-04 - 2018-04-04 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-04 - 2018-04-05 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-04 - 2018-04-06 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-04 - 2018-04-07 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-04 - 2018-04-08 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-04 - 2018-04-09 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-04 - 2018-04-10 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-04 - 2018-04-11 8 katalogowa A 58 PLN = 14 EUR
 
2018-04-04 - 2018-04-12 9 katalogowa A 65 PLN = 15 EUR
 
2018-04-04 - 2018-04-13 10 katalogowa A 72 PLN = 17 EUR
 
2018-04-04 - 2018-04-14 11 katalogowa A 79 PLN = 19 EUR
 
2018-04-04 - 2018-04-15 12 katalogowa A 87 PLN = 21 EUR
 
2018-04-04 - 2018-04-16 13 katalogowa A 94 PLN = 22 EUR
 
2018-04-04 - 2018-04-17 14 katalogowa A 101 PLN = 24 EUR
 
2018-04-04 - 2018-04-18 15 katalogowa A 108 PLN = 26 EUR
 
2018-04-04 - 2018-04-19 16 katalogowa A 115 PLN = 27 EUR
 
2018-04-05 - 2018-04-05 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-05 - 2018-04-06 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-05 - 2018-04-07 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-05 - 2018-04-08 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-05 - 2018-04-09 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-05 - 2018-04-10 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-05 - 2018-04-11 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-05 - 2018-04-12 8 katalogowa A 58 PLN = 14 EUR
 
2018-04-05 - 2018-04-13 9 katalogowa A 65 PLN = 15 EUR
 
2018-04-05 - 2018-04-14 10 katalogowa A 72 PLN = 17 EUR
 
2018-04-05 - 2018-04-15 11 katalogowa A 79 PLN = 19 EUR
 
2018-04-05 - 2018-04-16 12 katalogowa A 87 PLN = 21 EUR
 
2018-04-05 - 2018-04-17 13 katalogowa A 94 PLN = 22 EUR
 
2018-04-05 - 2018-04-18 14 katalogowa A 101 PLN = 24 EUR
 
2018-04-05 - 2018-04-19 15 katalogowa A 108 PLN = 26 EUR
 
2018-04-05 - 2018-04-20 16 katalogowa A 115 PLN = 27 EUR
 
2018-04-06 - 2018-04-06 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-06 - 2018-04-07 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-06 - 2018-04-08 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-06 - 2018-04-09 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-06 - 2018-04-10 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-06 - 2018-04-11 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-06 - 2018-04-12 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-06 - 2018-04-13 8 katalogowa A 58 PLN = 14 EUR
 
2018-04-06 - 2018-04-14 9 katalogowa A 65 PLN = 15 EUR
 
2018-04-06 - 2018-04-15 10 katalogowa A 72 PLN = 17 EUR
 
2018-04-06 - 2018-04-16 11 katalogowa A 79 PLN = 19 EUR
 
2018-04-06 - 2018-04-17 12 katalogowa A 87 PLN = 21 EUR
 
2018-04-06 - 2018-04-18 13 katalogowa A 94 PLN = 22 EUR
 
2018-04-06 - 2018-04-19 14 katalogowa A 101 PLN = 24 EUR
 
2018-04-06 - 2018-04-20 15 katalogowa A 108 PLN = 26 EUR
 
2018-04-06 - 2018-04-21 16 katalogowa A 115 PLN = 27 EUR
 
2018-04-07 - 2018-04-07 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-07 - 2018-04-08 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-07 - 2018-04-09 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-07 - 2018-04-10 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-07 - 2018-04-11 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-07 - 2018-04-12 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-07 - 2018-04-13 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-07 - 2018-04-14 8 katalogowa A 58 PLN = 14 EUR
 
2018-04-07 - 2018-04-15 9 katalogowa A 65 PLN = 15 EUR
 
2018-04-07 - 2018-04-16 10 katalogowa A 72 PLN = 17 EUR
 
2018-04-07 - 2018-04-17 11 katalogowa A 79 PLN = 19 EUR
 
2018-04-07 - 2018-04-18 12 katalogowa A 87 PLN = 21 EUR
 
2018-04-07 - 2018-04-19 13 katalogowa A 94 PLN = 22 EUR
 
2018-04-07 - 2018-04-20 14 katalogowa A 101 PLN = 24 EUR
 
2018-04-07 - 2018-04-21 15 katalogowa A 108 PLN = 26 EUR
 
2018-04-07 - 2018-04-22 16 katalogowa A 115 PLN = 27 EUR
 
2018-04-08 - 2018-04-08 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-08 - 2018-04-09 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-08 - 2018-04-10 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-08 - 2018-04-11 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-08 - 2018-04-12 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-08 - 2018-04-13 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-08 - 2018-04-14 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-08 - 2018-04-15 8 katalogowa A 58 PLN = 14 EUR
 
2018-04-08 - 2018-04-16 9 katalogowa A 65 PLN = 15 EUR
 
2018-04-08 - 2018-04-17 10 katalogowa A 72 PLN = 17 EUR
 
2018-04-08 - 2018-04-18 11 katalogowa A 79 PLN = 19 EUR
 
2018-04-08 - 2018-04-19 12 katalogowa A 87 PLN = 21 EUR
 
2018-04-08 - 2018-04-20 13 katalogowa A 94 PLN = 22 EUR
 
2018-04-08 - 2018-04-21 14 katalogowa A 101 PLN = 24 EUR
 
2018-04-08 - 2018-04-22 15 katalogowa A 108 PLN = 26 EUR
 
2018-04-08 - 2018-04-23 16 katalogowa A 115 PLN = 27 EUR
 
2018-04-09 - 2018-04-09 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-09 - 2018-04-10 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-09 - 2018-04-11 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-09 - 2018-04-12 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-09 - 2018-04-13 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-09 - 2018-04-14 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-09 - 2018-04-15 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-09 - 2018-04-16 8 katalogowa A 58 PLN = 14 EUR
 
2018-04-09 - 2018-04-17 9 katalogowa A 65 PLN = 15 EUR
 
2018-04-09 - 2018-04-18 10 katalogowa A 72 PLN = 17 EUR
 
2018-04-09 - 2018-04-19 11 katalogowa A 79 PLN = 19 EUR
 
2018-04-09 - 2018-04-20 12 katalogowa A 87 PLN = 21 EUR
 
2018-04-09 - 2018-04-21 13 katalogowa A 94 PLN = 22 EUR
 
2018-04-09 - 2018-04-22 14 katalogowa A 101 PLN = 24 EUR
 
2018-04-09 - 2018-04-23 15 katalogowa A 108 PLN = 26 EUR
 
2018-04-09 - 2018-04-24 16 katalogowa A 115 PLN = 27 EUR
 
2018-04-10 - 2018-04-10 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-10 - 2018-04-11 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-10 - 2018-04-12 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-10 - 2018-04-13 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-10 - 2018-04-14 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-10 - 2018-04-15 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-10 - 2018-04-16 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-10 - 2018-04-17 8 katalogowa A 58 PLN = 14 EUR
 
2018-04-10 - 2018-04-18 9 katalogowa A 65 PLN = 15 EUR
 
2018-04-10 - 2018-04-19 10 katalogowa A 72 PLN = 17 EUR
 
2018-04-10 - 2018-04-20 11 katalogowa A 79 PLN = 19 EUR
 
2018-04-10 - 2018-04-21 12 katalogowa A 87 PLN = 21 EUR
 
2018-04-10 - 2018-04-22 13 katalogowa A 94 PLN = 22 EUR
 
2018-04-10 - 2018-04-23 14 katalogowa A 101 PLN = 24 EUR
 
2018-04-10 - 2018-04-24 15 katalogowa A 108 PLN = 26 EUR
 
2018-04-10 - 2018-04-25 16 katalogowa A 115 PLN = 27 EUR
 
2018-04-11 - 2018-04-11 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-11 - 2018-04-12 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-11 - 2018-04-13 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-11 - 2018-04-14 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-11 - 2018-04-15 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-11 - 2018-04-16 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-11 - 2018-04-17 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-11 - 2018-04-18 8 katalogowa A 58 PLN = 14 EUR
 
2018-04-11 - 2018-04-19 9 katalogowa A 65 PLN = 15 EUR
 
2018-04-11 - 2018-04-20 10 katalogowa A 72 PLN = 17 EUR
 
2018-04-11 - 2018-04-21 11 katalogowa A 79 PLN = 19 EUR
 
2018-04-11 - 2018-04-22 12 katalogowa A 87 PLN = 21 EUR
 
2018-04-11 - 2018-04-23 13 katalogowa A 94 PLN = 22 EUR
 
2018-04-11 - 2018-04-24 14 katalogowa A 101 PLN = 24 EUR
 
2018-04-11 - 2018-04-25 15 katalogowa A 108 PLN = 26 EUR
 
2018-04-11 - 2018-04-26 16 katalogowa A 115 PLN = 27 EUR
 
2018-04-12 - 2018-04-12 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-12 - 2018-04-13 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-12 - 2018-04-14 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-12 - 2018-04-15 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-12 - 2018-04-16 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-12 - 2018-04-17 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-12 - 2018-04-18 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-12 - 2018-04-19 8 katalogowa A 58 PLN = 14 EUR
 
2018-04-12 - 2018-04-20 9 katalogowa A 65 PLN = 15 EUR
 
2018-04-12 - 2018-04-21 10 katalogowa A 72 PLN = 17 EUR
 
2018-04-12 - 2018-04-22 11 katalogowa A 79 PLN = 19 EUR
 
2018-04-12 - 2018-04-23 12 katalogowa A 87 PLN = 21 EUR
 
2018-04-12 - 2018-04-24 13 katalogowa A 94 PLN = 22 EUR
 
2018-04-12 - 2018-04-25 14 katalogowa A 101 PLN = 24 EUR
 
2018-04-12 - 2018-04-26 15 katalogowa A 108 PLN = 26 EUR
 
2018-04-12 - 2018-04-27 16 katalogowa A 115 PLN = 27 EUR
 
2018-04-13 - 2018-04-13 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-13 - 2018-04-14 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-13 - 2018-04-15 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-13 - 2018-04-16 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-13 - 2018-04-17 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-13 - 2018-04-18 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-13 - 2018-04-19 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-13 - 2018-04-20 8 katalogowa A 58 PLN = 14 EUR
 
2018-04-13 - 2018-04-21 9 katalogowa A 65 PLN = 15 EUR
 
2018-04-13 - 2018-04-22 10 katalogowa A 72 PLN = 17 EUR
 
2018-04-13 - 2018-04-23 11 katalogowa A 79 PLN = 19 EUR
 
2018-04-13 - 2018-04-24 12 katalogowa A 87 PLN = 21 EUR
 
2018-04-13 - 2018-04-25 13 katalogowa A 94 PLN = 22 EUR
 
2018-04-13 - 2018-04-26 14 katalogowa A 101 PLN = 24 EUR
 
2018-04-13 - 2018-04-27 15 katalogowa A 108 PLN = 26 EUR
 
2018-04-13 - 2018-04-28 16 katalogowa A 115 PLN = 27 EUR
 
2018-04-14 - 2018-04-14 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-14 - 2018-04-15 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-14 - 2018-04-16 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-14 - 2018-04-17 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-14 - 2018-04-18 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-14 - 2018-04-19 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-14 - 2018-04-20 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-14 - 2018-04-21 8 katalogowa A 58 PLN = 14 EUR
 
2018-04-14 - 2018-04-22 9 katalogowa A 65 PLN = 15 EUR
 
2018-04-14 - 2018-04-23 10 katalogowa A 72 PLN = 17 EUR
 
2018-04-14 - 2018-04-24 11 katalogowa A 79 PLN = 19 EUR
 
2018-04-14 - 2018-04-25 12 katalogowa A 87 PLN = 21 EUR
 
2018-04-14 - 2018-04-26 13 katalogowa A 94 PLN = 22 EUR
 
2018-04-14 - 2018-04-27 14 katalogowa A 101 PLN = 24 EUR
 
2018-04-14 - 2018-04-28 15 katalogowa A 108 PLN = 26 EUR
 
2018-04-14 - 2018-04-29 16 katalogowa A 115 PLN = 27 EUR
 
2018-04-15 - 2018-04-15 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-15 - 2018-04-16 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-15 - 2018-04-17 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-15 - 2018-04-18 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-15 - 2018-04-19 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-15 - 2018-04-20 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-15 - 2018-04-21 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-15 - 2018-04-22 8 katalogowa A 58 PLN = 14 EUR
 
2018-04-15 - 2018-04-23 9 katalogowa A 65 PLN = 15 EUR
 
2018-04-15 - 2018-04-24 10 katalogowa A 72 PLN = 17 EUR
 
2018-04-15 - 2018-04-25 11 katalogowa A 79 PLN = 19 EUR
 
2018-04-15 - 2018-04-26 12 katalogowa A 87 PLN = 21 EUR
 
2018-04-15 - 2018-04-27 13 katalogowa A 94 PLN = 22 EUR
 
2018-04-15 - 2018-04-28 14 katalogowa A 101 PLN = 24 EUR
 
2018-04-15 - 2018-04-29 15 katalogowa A 108 PLN = 26 EUR
 
2018-04-15 - 2018-04-30 16 katalogowa A 115 PLN = 27 EUR
 
2018-04-16 - 2018-04-16 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-16 - 2018-04-17 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-16 - 2018-04-18 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-16 - 2018-04-19 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-16 - 2018-04-20 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-16 - 2018-04-21 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-16 - 2018-04-22 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-16 - 2018-04-23 8 katalogowa A 58 PLN = 14 EUR
 
2018-04-16 - 2018-04-24 9 katalogowa A 65 PLN = 15 EUR
 
2018-04-16 - 2018-04-25 10 katalogowa A 72 PLN = 17 EUR
 
2018-04-16 - 2018-04-26 11 katalogowa A 79 PLN = 19 EUR
 
2018-04-16 - 2018-04-27 12 katalogowa A 87 PLN = 21 EUR
 
2018-04-16 - 2018-04-28 13 katalogowa A 94 PLN = 22 EUR
 
2018-04-16 - 2018-04-29 14 katalogowa A 101 PLN = 24 EUR
 
2018-04-16 - 2018-04-30 15 katalogowa A 108 PLN = 26 EUR
 
2018-04-16 - 2018-05-01 16 katalogowa A 115 PLN = 27 EUR
 
2018-04-17 - 2018-04-17 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-17 - 2018-04-18 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-17 - 2018-04-19 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-17 - 2018-04-20 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-17 - 2018-04-21 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-17 - 2018-04-22 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-17 - 2018-04-23 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-17 - 2018-04-24 8 katalogowa A 58 PLN = 14 EUR
 
2018-04-17 - 2018-04-25 9 katalogowa A 65 PLN = 15 EUR
 
2018-04-17 - 2018-04-26 10 katalogowa A 72 PLN = 17 EUR
 
2018-04-17 - 2018-04-27 11 katalogowa A 79 PLN = 19 EUR
 
2018-04-17 - 2018-04-28 12 katalogowa A 87 PLN = 21 EUR
 
2018-04-17 - 2018-04-29 13 katalogowa A 94 PLN = 22 EUR
 
2018-04-17 - 2018-04-30 14 katalogowa A 101 PLN = 24 EUR
 
2018-04-17 - 2018-05-01 15 katalogowa A 108 PLN = 26 EUR
 
2018-04-17 - 2018-05-02 16 katalogowa A 115 PLN = 27 EUR
 
2018-04-18 - 2018-04-18 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-18 - 2018-04-19 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-18 - 2018-04-20 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-18 - 2018-04-21 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-18 - 2018-04-22 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-18 - 2018-04-23 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-18 - 2018-04-24 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-18 - 2018-04-25 8 katalogowa A 58 PLN = 14 EUR
 
2018-04-18 - 2018-04-26 9 katalogowa A 65 PLN = 15 EUR
 
2018-04-18 - 2018-04-27 10 katalogowa A 72 PLN = 17 EUR
 
2018-04-18 - 2018-04-28 11 katalogowa A 79 PLN = 19 EUR
 
2018-04-18 - 2018-04-29 12 katalogowa A 87 PLN = 21 EUR
 
2018-04-18 - 2018-04-30 13 katalogowa A 94 PLN = 22 EUR
 
2018-04-18 - 2018-05-01 14 katalogowa A 101 PLN = 24 EUR
 
2018-04-18 - 2018-05-02 15 katalogowa A 108 PLN = 26 EUR
 
2018-04-18 - 2018-05-03 16 katalogowa A 115 PLN = 27 EUR
 
2018-04-19 - 2018-04-19 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-19 - 2018-04-20 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-19 - 2018-04-21 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-19 - 2018-04-22 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-19 - 2018-04-23 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-19 - 2018-04-24 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-19 - 2018-04-25 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-19 - 2018-04-26 8 katalogowa A 58 PLN = 14 EUR
 
2018-04-19 - 2018-04-27 9 katalogowa A 65 PLN = 15 EUR
 
2018-04-19 - 2018-04-28 10 katalogowa A 72 PLN = 17 EUR
 
2018-04-19 - 2018-04-29 11 katalogowa A 79 PLN = 19 EUR
 
2018-04-19 - 2018-04-30 12 katalogowa A 87 PLN = 21 EUR
 
2018-04-19 - 2018-05-01 13 katalogowa A 94 PLN = 22 EUR
 
2018-04-19 - 2018-05-02 14 katalogowa A 101 PLN = 24 EUR
 
2018-04-19 - 2018-05-03 15 katalogowa A 108 PLN = 26 EUR
 
2018-04-19 - 2018-05-04 16 katalogowa A 115 PLN = 27 EUR
 
2018-04-20 - 2018-04-20 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-20 - 2018-04-21 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-20 - 2018-04-22 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-20 - 2018-04-23 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-20 - 2018-04-24 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-20 - 2018-04-25 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-20 - 2018-04-26 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-20 - 2018-04-27 8 katalogowa A 58 PLN = 14 EUR
 
2018-04-20 - 2018-04-28 9 katalogowa A 65 PLN = 15 EUR
 
2018-04-20 - 2018-04-29 10 katalogowa A 72 PLN = 17 EUR
 
2018-04-20 - 2018-04-30 11 katalogowa A 79 PLN = 19 EUR
 
2018-04-20 - 2018-05-01 12 katalogowa A 87 PLN = 21 EUR
 
2018-04-20 - 2018-05-02 13 katalogowa A 94 PLN = 22 EUR
 
2018-04-20 - 2018-05-03 14 katalogowa A 101 PLN = 24 EUR
 
2018-04-20 - 2018-05-04 15 katalogowa A 108 PLN = 26 EUR
 
2018-04-21 - 2018-04-21 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-21 - 2018-04-22 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-21 - 2018-04-23 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-21 - 2018-04-24 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-21 - 2018-04-25 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-21 - 2018-04-26 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-21 - 2018-04-27 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-21 - 2018-04-28 8 katalogowa A 58 PLN = 14 EUR
 
2018-04-21 - 2018-04-29 9 katalogowa A 65 PLN = 15 EUR
 
2018-04-21 - 2018-04-30 10 katalogowa A 72 PLN = 17 EUR
 
2018-04-21 - 2018-05-01 11 katalogowa A 79 PLN = 19 EUR
 
2018-04-21 - 2018-05-02 12 katalogowa A 87 PLN = 21 EUR
 
2018-04-21 - 2018-05-03 13 katalogowa A 94 PLN = 22 EUR
 
2018-04-21 - 2018-05-04 14 katalogowa A 101 PLN = 24 EUR
 
2018-04-22 - 2018-04-22 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-22 - 2018-04-23 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-22 - 2018-04-24 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-22 - 2018-04-25 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-22 - 2018-04-26 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-22 - 2018-04-27 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-22 - 2018-04-28 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-22 - 2018-04-29 8 katalogowa A 58 PLN = 14 EUR
 
2018-04-22 - 2018-04-30 9 katalogowa A 65 PLN = 15 EUR
 
2018-04-22 - 2018-05-01 10 katalogowa A 72 PLN = 17 EUR
 
2018-04-22 - 2018-05-02 11 katalogowa A 79 PLN = 19 EUR
 
2018-04-22 - 2018-05-03 12 katalogowa A 87 PLN = 21 EUR
 
2018-04-22 - 2018-05-04 13 katalogowa A 94 PLN = 22 EUR
 
2018-04-23 - 2018-04-23 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-23 - 2018-04-24 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-23 - 2018-04-25 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-23 - 2018-04-26 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-23 - 2018-04-27 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-23 - 2018-04-28 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-23 - 2018-04-29 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-23 - 2018-04-30 8 katalogowa A 58 PLN = 14 EUR
 
2018-04-23 - 2018-05-01 9 katalogowa A 65 PLN = 15 EUR
 
2018-04-23 - 2018-05-02 10 katalogowa A 72 PLN = 17 EUR
 
2018-04-23 - 2018-05-03 11 katalogowa A 79 PLN = 19 EUR
 
2018-04-23 - 2018-05-04 12 katalogowa A 87 PLN = 21 EUR
 
2018-04-24 - 2018-04-24 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-24 - 2018-04-25 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-24 - 2018-04-26 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-24 - 2018-04-27 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-24 - 2018-04-28 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-24 - 2018-04-29 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-24 - 2018-04-30 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-24 - 2018-05-01 8 katalogowa A 58 PLN = 14 EUR
 
2018-04-24 - 2018-05-02 9 katalogowa A 65 PLN = 15 EUR
 
2018-04-24 - 2018-05-03 10 katalogowa A 72 PLN = 17 EUR
 
2018-04-24 - 2018-05-04 11 katalogowa A 79 PLN = 19 EUR
 
2018-04-25 - 2018-04-25 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-25 - 2018-04-26 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-25 - 2018-04-27 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-25 - 2018-04-28 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-25 - 2018-04-29 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-25 - 2018-04-30 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-25 - 2018-05-01 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-25 - 2018-05-02 8 katalogowa A 58 PLN = 14 EUR
 
2018-04-25 - 2018-05-03 9 katalogowa A 65 PLN = 15 EUR
 
2018-04-25 - 2018-05-04 10 katalogowa A 72 PLN = 17 EUR
 
2018-04-26 - 2018-04-26 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-26 - 2018-04-27 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-26 - 2018-04-28 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-26 - 2018-04-29 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-26 - 2018-04-30 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-26 - 2018-05-01 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-26 - 2018-05-02 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-26 - 2018-05-03 8 katalogowa A 58 PLN = 14 EUR
 
2018-04-26 - 2018-05-04 9 katalogowa A 65 PLN = 15 EUR
 
2018-04-27 - 2018-04-27 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-27 - 2018-04-28 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-27 - 2018-04-29 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-27 - 2018-04-30 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-27 - 2018-05-01 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-27 - 2018-05-02 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-27 - 2018-05-03 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-27 - 2018-05-04 8 katalogowa A 58 PLN = 14 EUR
 
2018-04-28 - 2018-04-28 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-28 - 2018-04-29 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-28 - 2018-04-30 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-28 - 2018-05-01 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-28 - 2018-05-02 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-28 - 2018-05-03 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-28 - 2018-05-04 7 katalogowa A 51 PLN = 12 EUR
 
2018-04-29 - 2018-04-29 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-29 - 2018-04-30 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-29 - 2018-05-01 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-29 - 2018-05-02 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-29 - 2018-05-03 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-04-29 - 2018-05-04 6 katalogowa A 43 PLN = 10 EUR
 
2018-04-30 - 2018-04-30 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-04-30 - 2018-05-01 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-04-30 - 2018-05-02 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-04-30 - 2018-05-03 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-04-30 - 2018-05-04 5 katalogowa A 36 PLN = 9 EUR
 
2018-05-01 - 2018-05-01 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-05-01 - 2018-05-02 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-05-01 - 2018-05-03 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-05-01 - 2018-05-04 4 katalogowa A 29 PLN = 7 EUR
 
2018-05-02 - 2018-05-02 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-05-02 - 2018-05-03 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-05-02 - 2018-05-04 3 katalogowa A 22 PLN = 5 EUR
 
2018-05-03 - 2018-05-03 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
 
2018-05-03 - 2018-05-04 2 katalogowa A 14 PLN = 3 EUR
 
2018-05-04 - 2018-05-04 1 katalogowa A 7 PLN = 2 EUR
Pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczne Wakacje SIGNAL IDUNA - wariant zimowy